Proiect POR 2.2

9 februarie 2021

 

 

 

 

Despre proiect

Cod SMIS 114799

 

 Titlul proiectului: DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A SC DODI PLAST TECH SRL PRIN EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE

 

Denumirea beneficiarului:  S.C. DODI PLAST TECH S.R.L.

 

Obiectivul  proiectului:  DODI PLAST TECH S.R.L. doreşte să îşi asigure o dezvoltare durabilă prin consolidarea şi creşterea volumului activităţii în sectorul de fabricare al articolelor de ambalaj, ceea ce presupune investiţii în utilaje performante care să asigure calitatea produselor la nivelul standardelor existente pe piaţa internaţională, creşterea portofoliului de comenzi şi a numărului de clienţi, dar şi crearea unei structuri sortimentale diversificate şi să utilizeze în mod optim capacităţile de producţie create prin implementarea acestui proiect de investiţii.

Obiective specifice: Crearea a 2 noi locuri de muncă; Creșterea calitativă a produselor din ambalaje material plastic la nivelul standardelor existente pe piaţa internaţională;  Dezvoltarea durabilă a activităţii prin consolidarea acesteia; Creșterea valorii adăugate brute a produselor fabricate

Rezultatele proiectului au constat în realizarea și implementarea proiectului conform Ghidului Solicitantului și Contractului de finanțare; Achiziționarea bunurilor și serviciilor conform Contractului de finanțare; Asigurarea vizibilității proiectului conform masurilor de informare si publicitate

Perioada de implementare a proiectului este 43 de luni, respectiv intre data de 01.06.2017 si data de 31.12.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 7.022.892,22 lei din care 5.897.094,10 lei reprezintă valoarea eligibilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 3.571.616,46 lei, iar suma de 630.285,26 lei reprezintă finanțarea din Bugetul Național.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro